Het Slavisch Byzantijns Koor Zwolle zingt kerkgezangen uit de Russisch-Byzantijnse ritus, Russische en Oekraïense volksliederen en klassiek en modern werk van Slavische componisten

Het koor zing volledig a-capella, met eigen solisten. We streven naar het authentieke, romantische Slavische geluid. In de Sovjet-tijd werd een veel minder lyrische stijl gepropageerd. 

Op het repertoire staat werk van bekende componisten als Rachmaninov, Tchaikovsky, Chesnokov, Bortniansky, Archangelsky, etc. Maar ook bewerkingen van Slavische volksmuziek.Mocht Spotify op uw computer niet goed werken, dan geven de fragmenten hieronder ook een goed beeld

Chwalietje Iemja Gospodnje, een bewerking van Psalm 135 door de componist Smirnov, met een solo van onze eigen Hannelore Kuperus


Molitwa, een gebed gecomponeerd door Vlarkovsky


Matt Paslala k synoe doeny, een volkslied bewerkt door Sjebalin